See English Version

    استادان فرهیخته، پژوهشگران ارجمند و دانشجویان گرامی:

    با سلام؛

    احتراماً همان طور که استحضار دارید، انجمن علمی تربیت بدنی(مدیریت و بیومکانیک ورزشی) دانشگاه محقق اردبیلی با همکاری دانشگاه‌ها، پژوهشکده‌ها، فدراسیون‌ها و انجمن‌های علمی کشور «اولین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد ورزش های همگانی» را در تاریخ 18 اردیبهشت ماه 1402 در استان اردبیل و در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار می‌نماید. در این همایش از متخصصان برجسته، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی، پژوهشگران و دانشجویان رشته‌های مختلف مرتبط با تربیت بدنی و علوم ورزشی شرکت خواهند کرد و تعداد زیادی مقاله به صورت سخنرانی و پوستر ارائه خواهد شد.

    بدین وسیله از تمامی اساتید، دانشجویان، محققان، متخصصان، صاحبنظران و علاقمندان محترم جهت ارسال مقالات و تحقیقات ارزشمند خود صمیمانه دعوت به عمل می‌آید. افتتاحیه این همایش علمی به منظور بهره برداری از نتایج دستاوردهای سایر پژوهشگران و ایجاد فضای تعامل و هم اندیشی علمی بین محققان، پژوهشگران و دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی و رشته‌های مرتبط می‌باشد و شرکت تک تک عزیزان در آن، به اعتبار و دستیابی به اهداف ذکر شده کمک شایانی خواهد کرد.